Bestuur

Het bestuur bestaat uit;
Voorzitter: Sander Rink
Penningmeester: John Mulder
Secretaris: vacant

Het bestuur ontvangt geen vergoeding
Het plan voor de komende jaren is, het blijven ondersteunen van jong volwassen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, bij financiële problematiek. We blijven dit doen zolang onze financiële middelen toereikend zijn.